Product detail

Technologie výroby modulu rekuperátoru

JÍCHA, M. HEJČÍK, J.

Product type

ověřená technologie

Abstract

Technologie výroby modulu rekuperátoru, sestávající z technologie nanášení vysokoteplotní pájky, sestavení modulu včetně propojovacích plechů, technologie pájení ve vakuové peci.

Create date

17. 11. 2006

Location

A2/307

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek