Product detail

Měřič dielektrických spekter

Karel Liedermann, Lubomír Grmela, Vladimír Holcman, Rostislav Stráník, Tomáš Palai-Dany, Jiří Majzner, Radovan Jiřík

Product type

ověřená technologie

Abstract

Měření dielektrických spekter je určeno pro sledování molekulární dynamiky dielektrických materiálů ve frekvenčním rozsahu 20 Hz - 1,8 GHz. Fourierova transformace výsledků z časové oblasti rozšiřuje frekvenční rozsah směrem dolů do cca 10E-5 Hz. Teplotní rozsah je 10 - 450 K.

Keywords

dielektrická spektroskopie, dielektrická měření, héliový kryostat

Create date

14. 12. 2006

Location

Ústav fyziky, FEKT VUT, Technická 8, 616 00 Brno

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www