Product detail

Ověřená technologie výroby teplosměnných ploch vysoce účinného rekuperátoru spalin

JÍCHA, M. HEJČÍK, J.

Product type

ověřená technologie

Abstract

Ověřená technologie výroby teplosměnných ploch vysoce účinného rekuperátoru spalin - lisování a prostřihování austenitické oceli o tloušťce 0,15 mm

Create date

31. 7. 2003

Location

EÚ OTTP, FSI VUT v Brně

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek