Publication detail

Metody nedestruktivního stanovení míry koroze výztužné oceli

DUFKA, A., VANĚREK, J.

Original Title

Metody nedestruktivního stanovení míry koroze výztužné oceli

English Title

Methods of non-destructive determination of reinforcing steel corrosion.

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Stav ocelové výztuže v železobetonových konstrukcích resp. měření jejího korozního úbytku je jedním z hlavních faktorů fatálně limitujících životnost železobetonu. Článek se zabývá problematikou možnosti aplikace nedestruktivní diagnostických metod při zjišťování korozního narušení výztuže.

English abstract

Condition of steel armature in reinforced concrete resp. measure of its corrosive erosion is some from the main factor that fatally limits working life of reinforced concrete constructions. This contribution is concerning with methodology definition, which assign corrosion measurement of steel armature by means of non-destructive methods.

Key words in English

corrosion, steel, reinforced concrete

Authors

DUFKA, A., VANĚREK, J.

RIV year

2001

Released

21. 2. 2001

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, fakutla stavební,

Location

Brno

ISBN

1212-9275

Book

3.Odborný seminář doktorského studia

Pages from

15

Pages to

18

Pages count

4

BibTex

@{BUT69775
}