Publication detail

Architektura technické civilizace

NOVÝ, A.

Original Title

Architektura technické civilizace

English Title

Architecture of Technical Civilization

Type

book

Language

Czech

Original Abstract

Technika,která byla do nástupu průmyslové revoluce pokládána za nezbytnou a nenápadnou součást stavebního umění prošla kvalitativní změnou a stala se zásadní inspirací architektury. Proto je užitečné připomenout si významné mílníky moderní a pozdně moderní architektury, které byly iniciovány technikou.

English abstract

Technology,which until the Industrial Revolution had been regarded as an obviously necessary and inconspicious component of the art of building,has underwent a qualitative change and become the principal inspiration of architecture.That is why it is expedient to bring to mind the significant milestones on the road to modern and late-modern architecture that have been initiated by technology.

Keywords

architektura, průmyslová revoluce, moderní hnutí, nová estetika, high-tech

Key words in English

architecture, industrial revolution, modern movement, new aesthetics, high tech

Authors

NOVÝ, A.

Released

1. 1. 2001

Publisher

VUTIUM

Location

Brno

ISBN

80-214-1957-1

Edition

Habilitační a inaugurační spisy, sv.55

Pages count

30

BibTex

@{BUT71096
}