Publication detail

Inženýrské sítě

BERÁNEK, J. a kol.

Original Title

Inženýrské sítě

English Title

Municipal Technical Equipment Networks

Type

course reader

Language

Czech

Original Abstract

Student by měl získat přehled o významu inženýrských sítí v současné společnosti, informace o systémech jednotlivých sítí a jejich prvcích,o vzájemné provázanosti sítí,poněkud hlubší informace o funkci, navrhování a provozu trubních sítích ( teplovodech a plynovodech), které jsou blízké vodohospodářským sítím. Ze stavebního hlediska by se měl seznámit s materiály a základními stavebními postupy jednotlivých sítí, zejména v jejich podzemním uložení. Po absolvování by měl být schopný po kratším doplnění znalostí se uplatnit v oboru rozvodu plynu a tepla.

English abstract

Student shell get a overview about the significance of technical equipment network in the contemporary society and fundamental information about system and components of particular networks. He shall get acquainted about connections and cohesion between particular networks, and some more detailed information about function, planning and operating of pipe networks similar to those water management ones gas and heat piping. From the constructional point of view he shell make acquaintance with building materials and principal building processes of particular networks, especially in their underground placing. Having frecuented he should be able, after some brief amendments of knowledge, to find job in gas and heat supply branche.

Authors

BERÁNEK, J. a kol.

Released

23. 11. 2005

Publisher

VUT v Brně, FAST

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

183

Pages count

183

BibTex

@misc{BUT59056,
  author="Josef {Beránek}",
  title="Inženýrské sítě",
  year="2005",
  pages="1--183",
  publisher="VUT v Brně, FAST",
  address="Brno",
  note="course reader"
}