Publication detail

Vyšetřování korozního napadení ocelové výztuže v železobetonu

VANĚREK, J.

Original Title

Vyšetřování korozního napadení ocelové výztuže v železobetonu

English Title

Corrosion rate examination of steel in reinforced concrete

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Cílem je navržení systému posuzování koroze výztužné oceli v železobetonových konstrukcích na základě experimentálně ověřených metod v laboratorních podmínkách a provedené podrobné analýzy získaných hodnot. Na základě analýzy matematickými modely je pak možné vypracovat metodiky měření zohledňující eliminaci nepříznivě ovlivňujících jevů.

English abstract

The topics of this study is focused on the main problem in the field of diagnostics of reinforced concrete structures - to find out the right rate of corrosion of the reinforcing steel bar. Method of half-cell potentials measurement is not capable to obtain the quantitative data of the rate of corrosion; on the other side the electrical method of measuring electric resistance could give us the quantitative values. The development of both methods in laboratory setting and subsequent evaluating of obtained results can be successfully used for monitoring reinforced concrete structures outdoor.

Keywords

koroze, výztuže

Key words in English

corrosion, reinforcement

Authors

VANĚREK, J.

Released

16. 5. 2002

Location

Brno

Pages from

27

Pages to

32

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT5769,
  author="Jan {Vaněrek}",
  title="Vyšetřování korozního napadení ocelové výztuže v železobetonu",
  booktitle="Sanace 2002",
  year="2002",
  number="1.",
  pages="27--32",
  address="Brno"
}