Publication detail

Vývoj procesů, výstavby a rekonstrukce stokových a vodovodních sítí v městě Brně

MIČÍN, J. KŮRA, O. RACLAVSKÝ, J.

Original Title

Vývoj procesů, výstavby a rekonstrukce stokových a vodovodních sítí v městě Brně

English Title

Development processes, building and reconstruction sewerage and water supply systems in city Brno

Type

book chapter

Language

Czech

Original Abstract

Město Brno (cca 400 000 obyvatel, centrum významného územního celku České republiky Moravy) patří mezi nejvýznamnější průmyslová a kulturní centra Evropy. Vývoj odkanalizování i zásobování města Brna vodou je ve značné míře odrazem historických souvislostí a je velmi podobný procesu v této oblasti v dalších velkých městech Evropy. Domníváme se, že prezentace poznatků z tak významného centra, jako je Brno, mohou být v relaci s místními podmínkami cenné i pro další lokality velká i středně velká centra. Dle zaměření příspěvku je podstatná část věnována problematice stokových sítí. V článku komentujeme vývoj v oblasti odkanalizování města, koncepční řešení problematiky stokových sítí a v širší míře aplikované stavebně-technologické metody rekonstrukcí (včetně, dle našeho názoru, velmi progresivní aplikace kolektorů). V případě vodovodních sítí jsou uvedena vybraná data struktury vodovodní sítě a dále vybrané realizované a připravované zásahy na síti. Za velmi závažné považujeme vytvoření expertního systému pro vyhodnocení a výběr metod rekonstrukce a sanace vodohospodářských trubních systémů s aplikacemi nejen pro město Brno, ale s využitím i pro další urbanizované celky. Uvedeným záměrem se v současné době intenzivně zabýváme.

English abstract

Development processes, building and reconstruction sewerage and water supply systems in city Brno

Key words in English

sewerage and water supply systems, expert system,

Authors

MIČÍN, J.; KŮRA, O.; RACLAVSKÝ, J.

RIV year

2003

Released

1. 4. 2003

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO

Location

Brno, Česká republika

ISBN

80-7204-279-3

Book

Analýza procesů odvodnění urbanizovaných celků

Edition

1. vydání, kapitola 13

Edition number

1

Pages from

122

Pages to

132

Pages count

11

BibTex

@inbook{BUT55286,
  author="Jan {Mičín} and Oldřich {Kůra} and Jaroslav {Raclavský}",
  title="Vývoj procesů, výstavby a rekonstrukce stokových a vodovodních sítí v městě Brně",
  booktitle="Analýza procesů odvodnění urbanizovaných celků",
  year="2003",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO",
  address="Brno, Česká republika",
  series="1. vydání, kapitola 13",
  edition="1",
  pages="11",
  isbn="80-7204-279-3"
}