Publication detail

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

TUHOVČÁK, L., DVOŘÁK, P., RACLAVSKÝ, J., VIŠČOR, P., VALKOVIČ, P.

Original Title

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek se zabývá problematikou plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. Popisuje základní strukturu expertního systému SUPSYS jako podpůrného prostředku pro plánovaní rekonstrukcí. Je prezentován multikriteriální přístup včetně výsledků případové studie. The paper describes the basic structure of the Expert System SUPSYS. SUPSYS is developted as support tool for rehabilitation planning of water distribution netwotks. The multicriteria access including the first results from case study is presented there.

Key words in English

Water Distribution Network, Optimisation, Rehabilitation Planning

Authors

TUHOVČÁK, L., DVOŘÁK, P., RACLAVSKÝ, J., VIŠČOR, P., VALKOVIČ, P.

Released

28. 3. 2001

Publisher

Vodovody a kanalizace Zlín

ISBN

80-238-6726-1

Book

VODA ZLÍN 2001

Pages from

139

Pages to

144

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT5398,
  author="Ladislav {Tuhovčák} and Pavel {Dvořák} and Jaroslav {Raclavský} and Pavel {Viščor} and Pavel {Valkovič}",
  title="Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů",
  booktitle="VODA ZLÍN 2001",
  year="2001",
  pages="6",
  publisher="Vodovody a kanalizace Zlín",
  isbn="80-238-6726-1"
}