Publication detail

Čistírny odpadních vod a jejich spolehlivost

HLUŠTÍK, P.

Original Title

Čistírny odpadních vod a jejich spolehlivost

English Title

Reability of Wastewater Treatment Plants

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Teorii spolehlivosti charakterizujeme jako obecně technickou disciplínu, jejímž předmětem je zkoumání spolehlivosti a životnosti objektů, a to nezávisle na jejich charakteru a účelu. Teorie spolehlivosti se často označuje jako matematická disciplína, neboť popis chování objektu pomocí matematického modelu je efektivní a při kvantitativním hodnocení nezbytným prostředkem zkoumání spolehlivosti. Jedno z možných členění problematiky teorie spolehlivosti zahrnuje dále kromě matematických modelů i stránku fyzikální, statistickou, technologickou, ekonomickou a provozně-organizační. Předměty zkoumané spolehlivostí se souhrnně označují jako objekty. Objektem může být prvek, systém nebo libovolný subsystém. Spolehlivostí rozumíme určitou komplexní vlastnost objektů, kterou norma definuje jako schopnost plnit požadované funkce při zachování hodnot stanovených provozních ukazatelů v daných mezích a v čase podle stanovených technických podmínek. Spolehlivost je velmi obecnou a komplexní vlastností, kterou lze popsat souhrnem řady vlastností dílčích objektů (životnost, bezporuchovost, udržovatelnost, opravitelnost, skladovatelnost, bezpečnost atd.). Spolehlivost systému zdravotně vodohospodářských objektů je závislá na spolehlivosti prvků; spolehlivost každého prvku je funkcí projektových, technologických a provozních činitelů, které mají charakter náhodných veličin. Vlastnosti prvků jsou popsány parametry danými (stanovenými podle zkušeností nebo experimentů) nebo odvozenými (stanovenými matematickými prostředky z parametrů daných).

English abstract

The paper aims to introduce the mathematical theory of reliability and its application to sanitary engineering facilities, especially wastewater treatment plants. Main definitions of reliability connecting related to wastewater treatment problems and bases of mathematical probability are given.

Key words in English

mathematical theory of reliability, mathematical probability, wastewater treatment

Authors

HLUŠTÍK, P.

Released

15. 11. 2001

Publisher

VUT FAST, ÚVHO

Location

Brno, ČR

ISBN

80-86020-35-5

Book

Voda a životní prostředí

Pages from

5

Pages to

9

Pages count

5

BibTex

@inproceedings{BUT5236,
  author="Petr {Hluštík}",
  title="Čistírny odpadních vod a jejich spolehlivost",
  booktitle="Voda a životní prostředí",
  year="2001",
  pages="5",
  publisher="VUT FAST, ÚVHO",
  address="Brno, ČR",
  isbn="80-86020-35-5"
}