Publication detail

Spolehlivost čistíren odpadních vod

HLUŠTÍK, P., ŠULCOVÁ, V.

Original Title

Spolehlivost čistíren odpadních vod

English Title

Reliability of the Wastewater Treatment Plant

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Teorii spolehlivosti charakterizujeme jako obecně technickou disciplínu, jejímž předmětem je zkoumání spolehlivosti a životnosti objektů, a to nezávisle na jejich charakteru a účelu.

English abstract

The paper aims to introduce the mathematical theory of reliability and its applicarion to samitary engineering facilities, especially wastewater treatment plants. Main definitions of reliability connecting related to wastewater treatment problems and bases of methematical probability are given.

Key words in English

Mathematical theory of reability, mathematical probalibity, wastewater treatment

Authors

HLUŠTÍK, P., ŠULCOVÁ, V.

Released

12. 12. 2001

Publisher

Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Brno

Location

Brno, ČR

ISBN

80-214-2033-2

Book

Mezinárodní vodohospodářské kolokvium

Pages from

103

Pages to

106

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT5224,
  author="Petr {Hluštík} and Vladimíra {Šulcová}",
  title="Spolehlivost čistíren odpadních vod",
  booktitle="Mezinárodní vodohospodářské kolokvium",
  year="2001",
  pages="4",
  publisher="Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Brno",
  address="Brno, ČR",
  isbn="80-214-2033-2"
}