Publication detail

Možnosti zvyšování odolnosti povrchu betonových podlahových konstrukcí pomocí polymerních nátěrů a stěrek

MÉSZÁROSOVÁ, L.

Original Title

Možnosti zvyšování odolnosti povrchu betonových podlahových konstrukcí pomocí polymerních nátěrů a stěrek

English Title

Possibilities of increasing the surface resistance of concrete floor constructions by using polymer coatings and screeds

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek se věnuje možnostem využití odpadních materiálů, jako plniv nátěrů a stěrek na akrylátové a epoxidové bázi k prodloužení životnosti nových a pro sanaci starých podlahových konstrukcí a omezení vzniku poruch povrchu.

English abstract

This paper is about possibilities of using waste materials like fillers of coatings and screeds on acrylic and epoxy base to prolong the life of the new and the repairs of the old floor structures and to minimize surface defects.

Keywords

podlahy, nátěry, stěrky, epoxidy, akryláty

Key words in English

floors, coatings, screeds, epoxies, acrylics

Authors

MÉSZÁROSOVÁ, L.

RIV year

2010

Released

19. 5. 2010

Publisher

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí

Location

Brno

ISBN

1211-3700

Periodical

Sanace betonových konstrukcí

Year of study

20

Number

20

State

Czech Republic

Pages from

365

Pages to

369

Pages count

5

BibTex

@article{BUT50557,
  author="Lenka {Mészárosová}",
  title="Možnosti zvyšování odolnosti povrchu betonových podlahových konstrukcí pomocí polymerních nátěrů a stěrek",
  journal="Sanace betonových konstrukcí",
  year="2010",
  volume="20",
  number="20",
  pages="365--369",
  issn="1211-3700"
}