Publication detail

Výzkumná geodetická síť "Sněžník"

ŠVÁBENSKÝ, O. WEIGEL, J.

Original Title

Výzkumná geodetická síť "Sněžník"

Czech Title

Výzkumná geodetická síť "Sněžník"

Language

cs

Original Abstract

V roce 1992 ve spolupráci s AR Wroclaw založili pracovníci Ústavu geodézie VUT v Brně v prostoru Králického Sněžníku společnou česko-polskou výzkumnou lokální geodetickou a geodynamickou síť "Sněžník". Body sítě, které jsou stabilizovány betonovými pilíři, se nacházejí na obou stranách státní hranice v masivu Králického Sněžníku. Body byly zřízeny za účelem monitorování pohybů vrchní vrstvy litosféry, ale slouží dlouhodobě též k ověřování moderních technologií geodetických měření (GNSS, gravimetrie, EDM, přesné nivelace, astronomická měření aj.). Jako součást pedagogických aktivit je síť využívána pravidelně pro praktickou výuku studentů oboru Geodézie a kartografie VUT v Brně. V rámci této výuky je česká část sítě každoročně zaměřena družicovými metodami. Příspěvek se zabývá historií vzniku sítě, použitými měřickými technologiemi a stručně uvádí některé dosažené výsledky.

Czech abstract

V roce 1992 ve spolupráci s AR Wroclaw založili pracovníci Ústavu geodézie VUT v Brně v prostoru Králického Sněžníku společnou česko-polskou výzkumnou lokální geodetickou a geodynamickou síť "Sněžník". Body sítě, které jsou stabilizovány betonovými pilíři, se nacházejí na obou stranách státní hranice v masivu Králického Sněžníku. Body byly zřízeny za účelem monitorování pohybů vrchní vrstvy litosféry, ale slouží dlouhodobě též k ověřování moderních technologií geodetických měření (GNSS, gravimetrie, EDM, přesné nivelace, astronomická měření aj.). Jako součást pedagogických aktivit je síť využívána pravidelně pro praktickou výuku studentů oboru Geodézie a kartografie VUT v Brně. V rámci této výuky je česká část sítě každoročně zaměřena družicovými metodami. Příspěvek se zabývá historií vzniku sítě, použitými měřickými technologiemi a stručně uvádí některé dosažené výsledky.

Documents

BibTex


@article{BUT48921,
 author="Otakar {Švábenský} and Josef {Weigel}",
 title="Výzkumná geodetická síť "Sněžník"",
 annote="V roce 1992 ve spolupráci s AR Wroclaw založili pracovníci Ústavu geodézie VUT v Brně v prostoru Králického Sněžníku společnou česko-polskou výzkumnou lokální geodetickou a geodynamickou síť "Sněžník". Body sítě, které jsou stabilizovány betonovými pilíři, se nacházejí na obou stranách státní hranice v masivu Králického Sněžníku. Body byly zřízeny za účelem monitorování pohybů vrchní vrstvy litosféry, ale slouží dlouhodobě též k ověřování moderních technologií geodetických měření (GNSS, gravimetrie, EDM, přesné nivelace, astronomická měření aj.). Jako součást pedagogických aktivit je síť využívána pravidelně pro praktickou výuku studentů oboru Geodézie a kartografie VUT v Brně. V rámci této výuky je česká část sítě každoročně zaměřena družicovými metodami. Příspěvek se zabývá historií vzniku sítě, použitými měřickými technologiemi a stručně uvádí některé dosažené výsledky.",
 address="Vesmír, spol. s r.o.",
 chapter="48921",
 institution="Vesmír, spol. s r.o.",
 journal="Geodetický a kartografický obzor",
 number="4",
 volume="55/97",
 year="2009",
 month="april",
 pages="69--75",
 publisher="Vesmír, spol. s r.o.",
 type="journal article - other"
}