Publication detail

Vývoj balené MBR ČOV v rámci EU projektu Amedeus

VILÍM, D. HLUŠTÍK, P. HLAVÍNEK, P. KUBÍK, J.

Original Title

Vývoj balené MBR ČOV v rámci EU projektu Amedeus

English Title

Development of containerised MBR plant in the frame of EU project Amedeus

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Tento článek představuje technické informace, jež byly použity k detailnímu návrhu a provozu kontejnerových MBR čistíren odpadních vod firmy Envi-pur, s.r.o., v EU projektu Amedeus. Článek je rozdělen do následujících sekcí: přehled existujících balených MBR čistíren, předčištění odpadních vod, vyrovnávací nádrže, bioreaktor, fyzikální a chemické čištění, strojní vybavení, provozní místnost a řízení MBR procesoru.

English abstract

This paper presents technical information used for detailed design and operation of containerised turn-key MBR plant of Envi-pur ltd. company granted by EU project Amedeus. The paper is divided into the following parts: overview of existing containerised MBRs, containers, wastewater pretreatment, buffer tank, bioreactor, physical and chemical cleaning, equipment, machine room and operation of the MBR process.

Keywords

MBR, Amedeus, membrány

Key words in English

MBR, Amedeus, membranes

Authors

VILÍM, D.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J.

RIV year

2009

Released

1. 1. 2009

Publisher

Vodní hospodářství

Location

Čkyně

ISBN

1211-0760

Periodical

Vodní hospodářství

Year of study

59

Number

1

State

Czech Republic

Pages from

7

Pages to

10

Pages count

4

BibTex

@article{BUT48594,
  author="Daniel {Vilím} and Petr {Hluštík} and Petr {Hlavínek} and Jiří {Kubík}",
  title="Vývoj balené MBR ČOV v rámci EU projektu Amedeus",
  journal="Vodní hospodářství",
  year="2009",
  volume="59",
  number="1",
  pages="7--10",
  issn="1211-0760"
}