Publication detail

Geodetic and geophysical analyses of Diendorf-Čebín tectonic zone

POSPÍŠIL L., O. ŠVÁBENSKÝ, J. WEIGEL and M. WITISKA

Original Title

Geodetic and geophysical analyses of Diendorf-Čebín tectonic zone

English Title

Geodetic and geophysical analyses of Diendorf-Čebín tectonic zone

Type

journal article - other

Language

en

Original Abstract

V příspěvku jsou prezentovány výsledky přesné nivelace a GPS měření provedené ve střední části Diendorfsko-čebínksé tektonické zóny (DCTZ). Tento morfologicky velmi výrazný zlomový systém, který se považuje za typický transkurentní systém a byl aktivní od konce variského orogénu až do recentu je považován také za seismoaktivní. Předběžné výsledky provedené ve střední části tektonické zóny na dvou profilech napříč okrajevému zlomu Boskovické brázdy potvrdily očekávané vertikální pohybové tendence. Je evidentní, že tektonický systém je seismoaktivní nejen v oblasti Rakouska, ale i v jeho severním pokračování.

English abstract

V příspěvku jsou prezentovány výsledky přesné nivelace a GPS měření provedené ve střední části Diendorfsko-čebínksé tektonické zóny (DCTZ). Tento morfologicky velmi výrazný zlomový systém, který se považuje za typický transkurentní systém a byl aktivní od konce variského orogénu až do recentu je považován také za seismoaktivní. Předběžné výsledky provedené ve střední části tektonické zóny na dvou profilech napříč okrajevému zlomu Boskovické brázdy potvrdily očekávané vertikální pohybové tendence. Je evidentní, že tektonický systém je seismoaktivní nejen v oblasti Rakouska, ale i v jeho severním pokračování.

Keywords

fault, Boskovice Furrow, levelling, GPS, gravity, geodynamics

RIV year

2009

Released

03.11.2009

Location

Praha

ISBN

1214-9705

Periodical

Acta Geodynamica et Geomaterialia

Year of study

6

Number

3

State

CZ

Pages from

309

Pages to

321

Pages count

13

Documents

BibTex


@article{BUT47769,
 author="Lubomil {Pospíšil} and Otakar {Švábenský} and Josef {Weigel} and Michal {Witiska}",
 title="Geodetic and geophysical analyses of Diendorf-Čebín tectonic zone",
 annote="V příspěvku jsou prezentovány výsledky přesné nivelace a GPS měření provedené ve střední části Diendorfsko-čebínksé tektonické zóny (DCTZ). Tento morfologicky velmi výrazný zlomový systém, který se považuje za typický transkurentní systém a byl aktivní od konce variského orogénu až do recentu je považován také za seismoaktivní. Předběžné výsledky provedené ve střední části tektonické zóny na dvou profilech napříč okrajevému zlomu Boskovické brázdy potvrdily očekávané vertikální pohybové tendence. Je evidentní, že tektonický systém je seismoaktivní nejen v oblasti Rakouska, ale i v jeho severním pokračování.",
 chapter="47769",
 journal="Acta Geodynamica et Geomaterialia",
 number="3",
 volume="6",
 year="2009",
 month="november",
 pages="309--321",
 type="journal article - other"
}