Publication detail

Praktické využití soudně komparační metody - fyzikálně chemické analýzy - pro určení shodnosti jednotlivých druhů materiálů

DROCHYTKA, R. BYDŽOVSKÝ, J. DŘÍNOVSKÝ, L. DUFKA, A.

Original Title

Praktické využití soudně komparační metody - fyzikálně chemické analýzy - pro určení shodnosti jednotlivých druhů materiálů

Czech Title

Praktické využití soudně komparační metody - fyzikálně chemické analýzy - pro určení shodnosti jednotlivých druhů materiálů

Language

cs

Original Abstract

Pro posouzení stavu a kvality materiálů se ve znalecké praxi s úspěchem aplikují fyzikálně-chemické metody. Tyto metody umožňují stanovit jejich složení z hlediska kvalitativního i kvantitativního a určit míru jejich degradace. Rovněž lze posoudit identitu vzorků odebraných z různých částí posuzované konstrukce, případně získat jiné potřebné informace.

Czech abstract

Pro posouzení stavu a kvality materiálů se ve znalecké praxi s úspěchem aplikují fyzikálně-chemické metody. Tyto metody umožňují stanovit jejich složení z hlediska kvalitativního i kvantitativního a určit míru jejich degradace. Rovněž lze posoudit identitu vzorků odebraných z různých částí posuzované konstrukce, případně získat jiné potřebné informace.

Documents

BibTex


@article{BUT47528,
 author="Rostislav {Drochytka} and Jiří {Bydžovský} and Lukáš {Dřínovský} and Amos {Dufka}",
 title="Praktické využití soudně komparační metody - fyzikálně chemické analýzy - pro určení shodnosti jednotlivých druhů materiálů",
 annote="Pro posouzení stavu a kvality materiálů se ve znalecké praxi s úspěchem aplikují fyzikálně-chemické metody. Tyto metody umožňují stanovit jejich složení z hlediska kvalitativního i kvantitativního a určit míru jejich degradace. Rovněž lze posoudit identitu vzorků odebraných z různých částí posuzované konstrukce, případně získat jiné potřebné informace.",
 address="OVIS JAMU",
 chapter="47528",
 institution="OVIS JAMU",
 journal="Soudní inženýrství",
 number="4",
 volume="19",
 year="2008",
 month="november",
 pages="213--219",
 publisher="OVIS JAMU",
 type="journal article - other"
}