Publication detail

Vlastnosti energosádry

ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P.

Original Title

Vlastnosti energosádry

Czech Title

Vlastnosti energosádry

Language

cs

Original Abstract

Energosádrovec je významný velkoobjemový odpad, který je využíván pouze z malé části jako druhotná surovina pro výrobu sádry a jako regulátor tuhnutí cementu. Pro rozšíření používání sádry jsou studovány její vlastnosti za různých podmínek. V článku je věnována pozornost vývinu pevností v tlaku sádry v závislosti na vodním součiniteli, teplotě skladování zatvrdlého produktu a vlhkosti zatvrdlého produktu.

Czech abstract

Energosádrovec je významný velkoobjemový odpad, který je využíván pouze z malé části jako druhotná surovina pro výrobu sádry a jako regulátor tuhnutí cementu. Pro rozšíření používání sádry jsou studovány její vlastnosti za různých podmínek. V článku je věnována pozornost vývinu pevností v tlaku sádry v závislosti na vodním součiniteli, teplotě skladování zatvrdlého produktu a vlhkosti zatvrdlého produktu.

Documents

BibTex


@article{BUT46204,
 author="Pavla {Rovnaníková} and Patrik {Bayer}",
 title="Vlastnosti energosádry",
 annote="Energosádrovec je významný velkoobjemový odpad, který je využíván pouze z malé části jako druhotná surovina pro výrobu sádry a jako regulátor tuhnutí cementu. Pro rozšíření používání sádry jsou studovány její vlastnosti za různých podmínek. V článku je věnována pozornost vývinu pevností v tlaku sádry v závislosti na vodním součiniteli, teplotě skladování zatvrdlého produktu a vlhkosti zatvrdlého produktu.",
 chapter="46204",
 journal="Informační zpravodaj",
 number="4",
 volume="20",
 year="2004",
 month="january",
 pages="64",
 type="journal article - other"
}