Publication detail

Rehabilitace kanalizačních staveb na poddolovaném území

MIČÍN, J. RACLAVSKÝ, J. MALANÍK, S. NOSEK, R.

Original Title

Rehabilitace kanalizačních staveb na poddolovaném území

English Title

Rehabilitation of sewer systems in undermined localities

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Důsledkem probíhající či ukončené důlní činnosti jsou velmi často pohyby půdy, zejména poklesy, které způsobují změny spádových poměrů stokové sítě a lokální strukturální poruchy (lomy, posuvy, destrukce stavební konstrukce). To má za následek snížení hydraulické kapacity, resp. spolehlivosti stokové sítě. Projekt GAČR "Rehabilitace kanalizačních staveb na poddolovaném území" se bude touto problematiku zabývat a v rámci projektu bude řešit provoz a rekonstrukci stokových sítí v těchto oblastech, tj. v oblastech s podzemní hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem. Navrhovatelem projektu jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s a na projektu se přímo podílí spolunavrhovatelé: Vysoké učení technické v Brně a ČVUT v Praze.

English abstract

The objective of the proposed project is to formulate the main principles of designing, operation and rehabilitation of existing sewerage systems in undermined areas and to specify generally valid principles of rehabilitation for selected elements of the systems based on detailed analyses of the key effects of mining on the functions of the sewerage systems. This project is proposed by SMVAK Ostrava a.s., in cooperation with the Faculty of Civil Engineering of the Technical University in Brno and the Civil Engineering faculty of the Czech Technical University in Prague.

Key words in English

undermined localities, sewer network

Authors

MIČÍN, J.; RACLAVSKÝ, J.; MALANÍK, S.; NOSEK, R.

RIV year

2005

Released

1. 1. 2005

Publisher

NO-DIG

Location

Praha

ISBN

1214-5033

Periodical

NO-DIG

Year of study

11

Number

1

State

Czech Republic

Pages from

13

Pages to

14

Pages count

2

BibTex

@article{BUT45491,
  author="Jan {Mičín} and Jaroslav {Raclavský} and Stanislav {Malaník} and Roman {Nosek}",
  title="Rehabilitace kanalizačních staveb na poddolovaném území",
  journal="NO-DIG",
  year="2005",
  volume="11",
  number="1",
  pages="2",
  issn="1214-5033"
}