Publication detail

Vliv vysokých teplot na vlastnosti kompozitních materiálů se struskovým pojivem - 2. část

ZUDA, L. DRCHALOVÁ, J. ČERNÝ, R. ROVNANÍKOVÁ, P. BAYER, P.

Original Title

Vliv vysokých teplot na vlastnosti kompozitních materiálů se struskovým pojivem - 2. část

Czech Title

Vliv vysokých teplot na vlastnosti kompozitních materiálů se struskovým pojivem - 2. část

Language

cs

Original Abstract

V článku je prezentováno ověřování základních tepelných, vlhkostních a mechanických vlastností materiálu na bázi alkalicky aktivované strusky po zatížení vysokými teplotami.Měřené vlastnosti zahrnují součinitel vlhkostní vodivosti, faktor difuzního odporu vodní páry, sorpční a desorpční izotermy, součinitel tepelné vodivosti a měrnou tepelnou kapacitu, pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku.

Czech abstract

V článku je prezentováno ověřování základních tepelných, vlhkostních a mechanických vlastností materiálu na bázi alkalicky aktivované strusky po zatížení vysokými teplotami.Měřené vlastnosti zahrnují součinitel vlhkostní vodivosti, faktor difuzního odporu vodní páry, sorpční a desorpční izotermy, součinitel tepelné vodivosti a měrnou tepelnou kapacitu, pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku.

Documents

BibTex


@article{BUT44607,
 author="Lucie {Zuda} and Jaroslava {Drchalová} and Robert {Černý} and Pavla {Rovnaníková} and Patrik {Bayer}",
 title="Vliv vysokých teplot na vlastnosti kompozitních materiálů se struskovým pojivem - 2. část",
 annote="V článku je prezentováno ověřování základních tepelných, vlhkostních a mechanických vlastností materiálu na bázi alkalicky aktivované strusky po zatížení vysokými teplotami.Měřené vlastnosti zahrnují součinitel vlhkostní vodivosti, faktor difuzního odporu vodní páry, sorpční a desorpční izotermy, součinitel tepelné vodivosti a měrnou tepelnou kapacitu, pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku.",
 address="ČVUT v Praze",
 chapter="44607",
 institution="ČVUT v Praze",
 journal="Stavební obzor",
 number="2",
 volume="15",
 year="2006",
 month="february",
 pages="44--49",
 publisher="ČVUT v Praze",
 type="journal article - other"
}