Publication detail

Tepené, vhlkostní a mechanické vlastnosti kompozitního materiálu zatíženého vysokými teplotami

ZUDA, L. DRCHALOVÁ, J. ČERNÝ, R. BAYER, P. ROVNANÍK, P.

Original Title

Tepené, vhlkostní a mechanické vlastnosti kompozitního materiálu zatíženého vysokými teplotami

Czech Title

Tepené, vhlkostní a mechanické vlastnosti kompozitního materiálu zatíženého vysokými teplotami

Language

cs

Original Abstract

V článku jsou prezentovány základní tepelné, vlhkostní a mechanické vlastnosti materiálu na bázi alkalicky aktivované strusky s elektroporcelánovým plnivem a expandovaným vermikulitem po zatížení vysokými teplotami.

Czech abstract

V článku jsou prezentovány základní tepelné, vlhkostní a mechanické vlastnosti materiálu na bázi alkalicky aktivované strusky s elektroporcelánovým plnivem a expandovaným vermikulitem po zatížení vysokými teplotami.

Documents

BibTex


@article{BUT44365,
 author="Lucie {Zuda} and Jaroslava {Drchalová} and Robert {Černý} and Patrik {Bayer} and Pavel {Rovnaník}",
 title="Tepené, vhlkostní a mechanické vlastnosti kompozitního materiálu zatíženého vysokými teplotami",
 annote="V článku jsou prezentovány základní tepelné, vlhkostní a mechanické vlastnosti materiálu na bázi alkalicky aktivované strusky s elektroporcelánovým plnivem a expandovaným vermikulitem po zatížení vysokými teplotami.",
 address="FSV ČVUT",
 chapter="44365",
 institution="FSV ČVUT",
 journal="Stavební obzor",
 number="4",
 volume="16",
 year="2007",
 month="october",
 pages="116--120",
 publisher="FSV ČVUT",
 type="journal article - other"
}