Publication detail

Monitoring a sanace na poddolovaném území

HORÁK, M. MALANÍK, S. MIČÍN, J. MIFEK, J. RACLAVSKÝ, J.

Original Title

Monitoring a sanace na poddolovaném území

English Title

Monitoring and of sewerage system structures in undermined localities

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Následkem probíhající nebo ukončené důlní činnosti jsou velmi často pohyby půdy, zejména poklesy, které způsobují změny spádových poměrů stokové sítě a lokální strukturální poruchy (lomy, posuvy, destrukce stavební konstrukce). Chováním kanalizace na takovém území se zabývá projekt GAČR s názvem "Rehabilitace kanalizačních staveb na poddolovaném území". Tento projekt byl představen v časopise NO-DIG již v čísle 01/2005, proto se nabudeme zabývat detailně všemi cíly řešení. Projekt se nachází v závěrečné fázi svého řešení. Jedním z hlavních cílů projektu je návrh schématu expertního systému pro vyhodnocení stávajícího stavu stokové sítě s optimálním výběrem úseků (entit) k sanaci a návrhem vhodné technologie sanace. Tento článek popisuje zkráceně dílčí závěry z řešení tohoto projektu, a to zjednodušený postup navrženého expertního systému pro objektivní a optimální vyhodnocení stavu stokové sítě.

English abstract

Remediation of sewer systems in the mine-activity sites is always a comprehensive and complex problem that is mainly caused by settlement and depression of land that leads to undesired changes in slope gradients of the pipes and subsequently to structural failures of the pipework and objects on the sewer network.

Keywords

sanace, kanalizační síť, poddolované území

Key words in English

monitoring, rehabilitation, undermined localities,

Authors

HORÁK, M.; MALANÍK, S.; MIČÍN, J.; MIFEK, J.; RACLAVSKÝ, J.

RIV year

2007

Released

24. 8. 2007

Publisher

CzSTT

Location

Praha

ISBN

1214-5033

Periodical

NO-DIG

Year of study

13

Number

3/2007

State

Czech Republic

Pages from

7

Pages to

10

Pages count

4

BibTex

@article{BUT44170,
  author="Marek {Horák} and Stanislav {Malaník} and Jan {Mičín} and Jiří {Mifek} and Jaroslav {Raclavský}",
  title="Monitoring a sanace na poddolovaném území",
  journal="NO-DIG",
  year="2007",
  volume="13",
  number="3/2007",
  pages="7--10",
  issn="1214-5033"
}