Publication detail

REGULACE MINERALOGICKÉHO SLOŽENÍ DINASU

NEVŘIVOVÁ, Lenka DOSOUDIL, Tomáš

Original Title

REGULACE MINERALOGICKÉHO SLOŽENÍ DINASU

English Title

ADJUSTMENT OF MINERALOGIC CONTENT OF SILICA

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Studie hodnotí vliv různých mineralizátorů na výsledné fázové složení dinasového materiálu a zabývá se vlivem výpalu na výslednou mineralogii dinasu. Celkem je posuzováno osm přísad při dvou výpalech, u některých mineralizátorů byl potvrzen vliv na rychnost přeměny SiO2 .

English abstract

The study judges the influence of various agents of mineralization on a final phase content of a silica material and deals with the effect of a burning process on final mineralogy of silica. There have been eight additives during two burning processes judged and the effect of some agents of mineralization on velocity of SiO2 metamorphosis has been confirmed.

Key words in English

MINERALOGIC CONTENT OF SILICA

Authors

NEVŘIVOVÁ, Lenka; DOSOUDIL, Tomáš

RIV year

2005

Released

10. 12. 2005

Publisher

Silikátový svaz

Location

Praha

ISBN

1210-2520

Periodical

Keramický zpravodaj

Year of study

21

Number

6

State

Czech Republic

Pages from

5

Pages to

9

Pages count

5

BibTex

@article{BUT42783,
  author="Lenka {Nevřivová} and Tomáš {Dosoudil}",
  title="REGULACE MINERALOGICKÉHO SLOŽENÍ DINASU",
  journal="Keramický zpravodaj",
  year="2005",
  volume="21",
  number="6",
  pages="5--9",
  issn="1210-2520"
}