Publication detail

Expertní systém pro plánování obnovy stokových sítí (CARE-S)

HLAVÍNEK, P. PRAX, P. RACLAVSKÝ, J. ŠULCOVÁ, V. TUHOVČÁK, L.

Original Title

Expertní systém pro plánování obnovy stokových sítí (CARE-S)

English Title

Decision support system for sewer network rehabilitation (CARE-S)

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

CARE-S je akronym názvu projektu Computer Aided REhabilitation of Sewer networks, tedy Počítačová podpora plánovaní obnovy stokových sítí. Tento projekt je řešen na stavební fakultě VUT v Brně, Ústavu vodního hospodářství obcí v rámci 5. rámcového programu mezinárodní spolupráce ve vědě a technice, vyhlášeném Evropskou Unií. Projekt byl zahájen v říjnu 2002, délka jeho trvání je tři roky a při jeho řešení spolupracuje 15 partnerů z 11 evropských zemí a Austrálie. Cílem projektu je vytvořit racionální systém pro rozhodování a plánování obnovy stokových sítí. Konečným produktem bude podpůrný systém rozhodování (Decision Support System), který bude zahrnovat kromě přehledu výkonnostních ukazatelů, definic socio-ekonomických a environmentálních rizik, doporučených technologických postupů při sanaci stokových sítí také počítačový program "Sewer Rehab Manager", který svým uživatelům umožní efektivní plánování obnovy stokových sítí.

English abstract

CARE-S is an acronym of Computer Aided REhabilitation of Sewer Networks. That is a research project supported by the European Commission under the Fifth Framework Programme and contributing to the implementation of the Key Action "Sustainable Management and Quality of Water" within the Energy, Environment and Sustainable development program. The project belongs to the CityNet cluster (The network of European research projects on integrated urban water management).

Key words in English

Sewer rehabilitation, Fifth Framework Programme EC, Decision Support System

Authors

HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠULCOVÁ, V.; TUHOVČÁK, L.

Released

1. 11. 2004

ISBN

1211-0760

Periodical

Vodní hospodářství

Year of study

54

Number

11/2004

State

Czech Republic

Pages from

327

Pages to

329

Pages count

3

BibTex

@article{BUT42701,
  author="Petr {Hlavínek} and Petr {Prax} and Jaroslav {Raclavský} and Vladimíra {Šulcová} and Ladislav {Tuhovčák}",
  title="Expertní systém pro plánování obnovy stokových sítí (CARE-S)",
  journal="Vodní hospodářství",
  year="2004",
  volume="54",
  number="11/2004",
  pages="3",
  issn="1211-0760"
}