Publication detail

Sanace dřevěných konstrukcí stávajících i historických objektů - závěry z analýzy

STRAKA, B. VANĚREK, J. VEJPUSTEK, Z. HRADIL, P.

Original Title

Sanace dřevěných konstrukcí stávajících i historických objektů - závěry z analýzy

English Title

Rehabilitation of existing and historical timber structures - conclusions of the analysis

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek obsahuje poznatky, které se vztahují k diagnostice, posuzování a k sanacím existujících dřevěných konstrukcí. Příčinou nevyhovujícího stavu je zpravidla degradace dřeva účinkem biotických činitelů. Nejrozšířenějším mikrobiologickým degradačním činitelem jsou dřevokazné houby vyvolávající hnědé tlení dřeva.

English abstract

The paper includes some conclusions of the diagnosis, verification and rehabilitation of existing timber structures. Especially the incidence of wood decaying fungi (Serpula lacrymans) is described. The reason of experiments was to find out the main principles and sequences of the degradation process by the wood degradation in the time.

Key words in English

rehabilitation, timber structure, roof structure, wood degradation, decaying fungi

Authors

STRAKA, B.; VANĚREK, J.; VEJPUSTEK, Z.; HRADIL, P.

Released

13. 9. 2004

ISBN

1213-0311

Periodical

Materiály pro stavbu

Year of study

X

Number

7

State

Czech Republic

Pages from

40

Pages to

44

Pages count

5

BibTex

@article{BUT42282,
  author="Bohumil {Straka} and Jan {Vaněrek} and Zdeněk {Vejpustek} and Petr {Hradil}",
  title="Sanace dřevěných konstrukcí stávajících i historických objektů - závěry z analýzy",
  journal="Materiály pro stavbu
",
  year="2004",
  volume="X",
  number="7",
  pages="5",
  issn="1213-0311"
}