Publication detail

Brownfields v zahraničí

NOVÝ, A.

Original Title

Brownfields v zahraničí

English Title

Brownfields abroad

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Řada států Evropy získala bohaté zkušenosti s přestavbou zanedbaných území s industriální minulostí. Příklady z Rakouska, Francie, Španělska a Německa mohou sloužit jako určitý návod pro naše vlastní postupy.

English abstract

Many European countries gained a rich experience in conversion of derilict land originally occupied by Industry. Examples from Austria, France, Spain and Germany could serve as an instruction for our country.

Keywords

brownfields, přestavba, zahraniční zkušenost

Key words in English

brownfields, revitalization, foreign experience,

Authors

NOVÝ, A.

Released

1. 6. 2002

Location

Brno

ISBN

1212-0854

Periodical

Urbanismus a územní rozvoj

Year of study

V.

Number

6

State

Czech Republic

Pages from

40

Pages to

50

Pages count

11

BibTex

@article{BUT42125,
  author="Alois {Nový}",
  title="Brownfields v zahraničí",
  journal="Urbanismus a územní rozvoj",
  year="2002",
  volume="V.",
  number="6",
  pages="11",
  issn="1212-0854"
}