Publication detail

Podnikatelské aktivity a územní plánování-německá zkušenost

NOVÝ, A.

Original Title

Podnikatelské aktivity a územní plánování-německá zkušenost

English Title

Enterprising vs. town and Country Planning-German Experience

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Příliv investic do průmyslu České republiky se podstatně zvýšil. Tato skutečnost ssebou přináší jak pozitivní tak negativní dopady.Proto je pro naše územní plánování jakákoli zahraniční zkušenost v tomto směru mimořádně důležitá.

English abstract

Influx of industrial investment to the Czech Republic has substantialy intensified.The phenomenon is associated with a number of both positive and negative circumstances. Therefore any foreign experience in this respect is of vital importance for our Townplanning.

Keywords

podnikání, urbanismus, Německo, výzkum, přenos zkušeností

Key words in English

enterprising, town planning, Germany, research, transfer of experience

Authors

NOVÝ, A.

RIV year

2001

Released

1. 12. 2001

ISBN

1212-0855

Periodical

Urbanismus a územní rozvoj

Year of study

IV.

Number

6

State

Czech Republic

Pages from

24

Pages to

26

Pages count

3

BibTex

@{BUT71699
}