Publication detail

Hodnocení rizik veřejných vodovodů pomocí softwarové aplikace WaterRisk

TUHOVČÁK, L. RUČKA, J. KUČERA, T. TŘASOŇOVÁ, P.

Original Title

Hodnocení rizik veřejných vodovodů pomocí softwarové aplikace WaterRisk

English Title

Risk assessment of public water supply systems using software application WaterRisk

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek prezentuje dosažené výsledky řešení ukončeného projektu 2B06039 WaterRisk, který se zabýval vývojem metod a postupů pro provádění analýzy rizik systémů zásobování pitnou vodou. Jedním z výstupů projektu je také softwarová aplikace, která umožňuje systematické provedení analýzy rizik celého vodovodu a následné plánování investic, optimalizaci údržby a provozu a tvorbu plánů pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou (WSP).

English abstract

The risk analysis represents a modern approach of determining the level of provision of drinking water supplies for the consumers and the safety of the whole water supply system. The authors of this paper present a methodology of risk analysis of drinking water supply systems and they deal with identification of qualitative as well as quantitative risks posted by the individual system components, the evaluation methods and interpretation of results. Problems relating to uncertainty and poor input data quality are solved by application of a FMEA/FMECA technique. The presented methodology has been developed in the frame of currently running Czech national research project WaterRisk whose basic approaches are also presented in the paper.

Keywords

vodárenství, veřejné vodovody, pitná voda, nebezpečí, riziko, software, systém podpory rozhodování

Key words in English

water supply, public water supply, drinking water, danger, risk, software, decision support system

Authors

TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KUČERA, T.; TŘASOŇOVÁ, P.

RIV year

2010

Released

18. 10. 2010

Publisher

Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

Location

Brno

ISBN

978-80-7204-703-1

Book

Rizika ve vodním hospodářství

Edition number

1

Pages from

127

Pages to

132

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT37018,
  author="Ladislav {Tuhovčák} and Jan {Ručka} and Tomáš {Kučera} and Pavla {Třasoňová}",
  title="Hodnocení rizik veřejných vodovodů pomocí softwarové aplikace WaterRisk",
  booktitle="Rizika ve vodním hospodářství",
  year="2010",
  number="1",
  pages="127--132",
  publisher="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-7204-703-1"
}