Publication detail

Vybraná realizovaná technologická řešení speciálních inženýrsko-geodetických měření v oblasti zkušebnictví stavebních konstrukcí a materiálů.

BUREŠ, J. ŠVÁBENSKÝ, O. VITULA, A.

Original Title

Vybraná realizovaná technologická řešení speciálních inženýrsko-geodetických měření v oblasti zkušebnictví stavebních konstrukcí a materiálů.

Czech Title

Vybraná realizovaná technologická řešení speciálních inženýrsko-geodetických měření v oblasti zkušebnictví stavebních konstrukcí a materiálů.

Language

cs

Original Abstract

Článek prezentuje vybraná realizovaná technologická řešení speciálních inženýrsko-geodetických měření v oblasti zkušebnictví stavebních konstrukcí a materiálů. V textu je popsán technologický postup přesného měření náklonu mostních podpěr Jezernického viaduktu prostřednictvím měření horizontálních změn rozpětí pat jeho kleneb při jeho statické ověřovací zkoušce. Dále je prezentována technologie měření posunů a deformací malých speciálně zesílených kleneb při jejich destrukčních statických zatěžovacích zkouškách a metodika dlouhodobého měření deformací speciálně zesílených panelových stavebních dílců a měření deformací ocelových profilů HEA jako podkladu pro analýzu vlastností při jejich pevnostních zkouškách.

Czech abstract

Článek prezentuje vybraná realizovaná technologická řešení speciálních inženýrsko-geodetických měření v oblasti zkušebnictví stavebních konstrukcí a materiálů. V textu je popsán technologický postup přesného měření náklonu mostních podpěr Jezernického viaduktu prostřednictvím měření horizontálních změn rozpětí pat jeho kleneb při jeho statické ověřovací zkoušce. Dále je prezentována technologie měření posunů a deformací malých speciálně zesílených kleneb při jejich destrukčních statických zatěžovacích zkouškách a metodika dlouhodobého měření deformací speciálně zesílených panelových stavebních dílců a měření deformací ocelových profilů HEA jako podkladu pro analýzu vlastností při jejich pevnostních zkouškách.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT31503,
 author="Jiří {Bureš} and Otakar {Švábenský} and Alexej {Vitula}",
 title="Vybraná realizovaná technologická řešení speciálních inženýrsko-geodetických měření v oblasti zkušebnictví stavebních konstrukcí a materiálů.",
 annote="Článek prezentuje vybraná realizovaná technologická řešení speciálních inženýrsko-geodetických měření v oblasti zkušebnictví stavebních konstrukcí a materiálů. V textu je popsán technologický postup přesného měření náklonu mostních podpěr Jezernického viaduktu prostřednictvím měření horizontálních změn rozpětí pat jeho kleneb při jeho statické ověřovací zkoušce. Dále je prezentována technologie měření posunů a deformací malých speciálně zesílených kleneb při jejich destrukčních statických zatěžovacích zkouškách a metodika dlouhodobého měření deformací speciálně zesílených panelových stavebních dílců a měření deformací ocelových profilů HEA jako podkladu pro analýzu vlastností při jejich pevnostních zkouškách.",
 address="Akademické nakladateltsví CERM, s.r.o.",
 booktitle="XII. International Scientific Conference - Geodesy and Cartography",
 chapter="31503",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Akademické nakladateltsví CERM, s.r.o.",
 year="2009",
 month="april",
 pages="165--170",
 publisher="Akademické nakladateltsví CERM, s.r.o.",
 type="conference paper"
}