Publication detail

Komplexní metodika ročního plánování obnovy vodovodních sítí

KUČERA, T.

Original Title

Komplexní metodika ročního plánování obnovy vodovodních sítí

English Title

The comprehensive methodology of annual rehabilitation planning of water distribution systems

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Plánování obnovy vodovodních sítí se stalo aktuálním problémem jak v České republice, tak ve většině evropských zemí. Celková délka vodovodních řadů v ČR činila v roce 2006 dle údajů Ministerstva zemědělství 69435 km. Součástí provozovaných vodovodních sítí jsou často vodovodní řady, které již o mnoho let překročily svoji teoretickou životnost, výjimkou také nejsou řady postavené z nekvalitního či z dnešního pohledu nevhodného materiálu. Takové vodovodní řady nemohou zcela plnit svoji funkci, což se odráží také na provozu vodovodní sítě jako celku. Z důvodu nevyhovujícího technického stavu vodovodních sítí si řada vlastníků a provozovatelů vodárenské infrastruktury v ČR i v zahraničí nechala vypracovat studie o optimální rychlosti obnovy svých sítí. Z těchto studií vyplývá, že ročně by se mělo obnovit asi 1,5 až 2% délky vodovodních sítí, což představuje přibližně 800 km.rok-1 v celé ČR. Otázkou však zůstává, které konkrétní vodovodní řady je nutno rekonstruovat prioritně, proč, kdy a jakou zvolit technologii sanace. Nejvhodnějším řešením této úlohy je koncepční plánování obnovy vodovodních řadů založené na podrobné analýze tj. zpracování strategie obnovy v dlouhodobém , střednědobém a krátkodobém časovém horizontu, tzv. preventivní přístup. Při plánování je přitom zapotřebí vycházet nejen z technických a ekonomických ukazatelů, ale také z potřeb zásobovaných spotřebitelů a v neposlední řadě i s ohledem na požadavky na ochranu životního prostředí. Požadavky na obnovu vodovodních sítí jsou zakotveny i v současně platné legislativě, tj. v zákoně o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a v související prováděcí vyhlášce.

English abstract

The rehabilitation planning of water distribution systems is the topical problem both in Czech Republic and in most European countries. In the Czech Republic, the operated systems contain totally more than 70 thousand km water mains. The theoretic life-time is often got over; no rarity is the water main made of poor quality or unacceptable pipe material nowadays. The bad technical condition on the one hand and the lawful orders on the other hand challenge to use the complex approach in rehabilitation planning of water (or other) mains. The using of conceptual model based on detailed analysis is preferable, that means the compilation strategy for long-, middle- and short-term, so-called proactive approach. The rehabilitation planning should be made on basis of the technical and economical indicators as much as consumers demands and at last but not least on environmental needs.

Keywords

kritérium, CDA, plánování, obnova

Key words in English

criterion, CDA, planning, rehabilitation

Authors

KUČERA, T.

RIV year

2009

Released

14. 5. 2009

Publisher

VUT v Brně FAST ÚVHO

Location

Brno

ISBN

978-80-214-3862-0

Book

Současná problematika vodního hospodářství měst a obcí

Edition

1

Edition number

1

Pages from

133

Pages to

138

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT29301,
  author="Tomáš {Kučera}",
  title="Komplexní metodika ročního plánování obnovy vodovodních sítí",
  booktitle="Současná problematika vodního hospodářství měst a obcí",
  year="2009",
  series="1",
  number="1",
  pages="133--138",
  publisher="VUT v Brně FAST ÚVHO",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-3862-0"
}