Publication detail

MODELY LOMOVÝCH POVRCHŮ CEMENTOVÝCH MATERIÁLŮ

FICKER, T.

Original Title

MODELY LOMOVÝCH POVRCHŮ CEMENTOVÝCH MATERIÁLŮ

Czech Title

MODELY LOMOVÝCH POVRCHŮ CEMENTOVÝCH MATERIÁLŮ

Language

cs

Original Abstract

V tomto příspěvku je ilustrován proces digitalizace lomového povrchu a provedena analýza jeho profilové drsnosti. Na sérii vzorků lomových povrchů hydratované cementové pasty (prostého Portlandského cementu) bude ukázáno, že s rostoucí hodnotou vodního činitele, tj. s rostoucím hmotnostním poměrem vody k cementu, roste profilová drsnost lomového povrchu a s ní klesá pevnost v tlaku tohoto materiálu.

Czech abstract

V tomto příspěvku je ilustrován proces digitalizace lomového povrchu a provedena analýza jeho profilové drsnosti. Na sérii vzorků lomových povrchů hydratované cementové pasty (prostého Portlandského cementu) bude ukázáno, že s rostoucí hodnotou vodního činitele, tj. s rostoucím hmotnostním poměrem vody k cementu, roste profilová drsnost lomového povrchu a s ní klesá pevnost v tlaku tohoto materiálu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT29280,
 author="Tomáš {Ficker}",
 title="MODELY LOMOVÝCH POVRCHŮ CEMENTOVÝCH MATERIÁLŮ",
 annote="V tomto příspěvku je ilustrován proces digitalizace lomového povrchu a provedena analýza jeho profilové drsnosti. Na sérii vzorků lomových povrchů hydratované cementové pasty (prostého Portlandského cementu) bude ukázáno, že s rostoucí hodnotou vodního činitele, tj. s rostoucím hmotnostním poměrem vody k cementu, roste profilová drsnost lomového povrchu a s ní klesá pevnost v tlaku tohoto materiálu.",
 address="FAST VŠB",
 booktitle="Modelování v mechanice 2010",
 chapter="29280",
 institution="FAST VŠB",
 year="2010",
 month="may",
 pages="1--4",
 publisher="FAST VŠB",
 type="conference paper"
}