Publication detail

Rekognoskace a poruchy na stokových sítích na poddolovaném území

MIČÍN, J. RACLAVSKÝ, J. MIFEK, R. MALANÍK, S. HORÁK, M.

Original Title

Rekognoskace a poruchy na stokových sítích na poddolovaném území

English Title

Reconnaissance and disturbances of sewerage system structures in undermined localities

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Problematika sanací v lokalitách s probíhající nebo ukončenou důlní činnosti je rozsáhlá a složitá. Příčinou jsou zejména poklesy, které způsobují změny spádových poměrů stokové sítě a následně vyvolávají strukturální poruchy na potrubí a objektech. Výše uvedená problematika je řešena rámci projektu GAČR s názvem "Rehabilitace kanalizačních staveb na poddolovaném území", jehož řešitelem je Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl (SmVaK a.s.) a spoluřešitelé Prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc. (ČVUT v Praze) a Doc. Ing. Jan Mičín, CSc. (VUT v Brně). Jedním z hlavních cílů projektu je návrh doporučení a opatření pro snížení dopadu účinků poddolování na stokovou síť při projektování, výstavbě, provozování a následné sanaci. Článek popisuje průzkum části kanalizační sítě, která se nachází na poddolovaném území.

English abstract

Remediation of sewer systems in the mine-activity sites is always a comprehensive and complex problem that is mainly caused by settlement and depression of land that leads to undesired changes in slope gradients of the pipes and subsequently to structural failures of the pipework and objects on the sewer network. This theme has been solved in the frame of the Czech Science Foundation national project "Rehabilitation of sewerage system structures in undermined localities" by assistant prof. Miroslav Kyncl (water utility), prof. Jaroslav Pollert (Czech technical University in Prague) and assistant prof. Jan Mičín (Brno University of Technology) One of the main goals of the project is to develop a methodology for design, construction, building, operating and rehabilitation of the sewer systems to decrease the impact of mine activities on the system. The article deals with inspection of a part of sewer system that is located in such a locality.

Keywords

stoková siť, poddolované území, sanace

Key words in English

rehabilitation, sewer systems, undermined localities,

Authors

MIČÍN, J.; RACLAVSKÝ, J.; MIFEK, R.; MALANÍK, S.; HORÁK, M.

RIV year

2007

Released

25. 9. 2007

Publisher

CzSTT

Location

Praha

Pages from

47

Pages to

51

Pages count

5

BibTex

@inproceedings{BUT28004,
  author="Jan {Mičín} and Jaroslav {Raclavský} and Radim {Mifek} and Stanislav {Malaník} and Marek {Horák}",
  title="Rekognoskace a poruchy na stokových sítích na poddolovaném území",
  booktitle="NO-DIG Praha 2007",
  year="2007",
  pages="47--51",
  publisher="CzSTT",
  address="Praha"
}