Publication detail

Vliv endometrických reakcí rozkladu fází cementového tmelu v betonu na jeho pórovou strukturu

BAYER, P. MATESOVÁ, D.

Original Title

Vliv endometrických reakcí rozkladu fází cementového tmelu v betonu na jeho pórovou strukturu

Czech Title

Vliv endometrických reakcí rozkladu fází cementového tmelu v betonu na jeho pórovou strukturu

Language

cs

Original Abstract

V tomto příspěvku je prezentován experiment zaměřený na stanovení pórové struktury betonů po zahřívání na teploty, které jsou mírně vyšší než teploty, při nichž probíhají rozkladné děje: při teplotě 230 C je ukončená dehydratace CSH fází, při teplotě 600 C je ukončen rozklad portlanditu a při teplotě 1000 C je ukončen rozklad kalcitu.

Czech abstract

V tomto příspěvku je prezentován experiment zaměřený na stanovení pórové struktury betonů po zahřívání na teploty, které jsou mírně vyšší než teploty, při nichž probíhají rozkladné děje: při teplotě 230 C je ukončená dehydratace CSH fází, při teplotě 600 C je ukončen rozklad portlanditu a při teplotě 1000 C je ukončen rozklad kalcitu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT24509,
  author="Patrik {Bayer} and Dita {Vořechovská}",
  title="Vliv endometrických reakcí rozkladu fází cementového tmelu v betonu na jeho pórovou strukturu",
  annote="V tomto příspěvku je prezentován experiment zaměřený na stanovení pórové struktury betonů po zahřívání na teploty, které jsou mírně vyšší než teploty, při nichž probíhají rozkladné děje: při teplotě 230 C je ukončená dehydratace CSH fází, při teplotě 600 C je ukončen rozklad portlanditu a při teplotě 1000 C je ukončen rozklad kalcitu.",
  booktitle="Sborník - Pravděpodobnost porušování konstrukcí PPK 2006",
  chapter="24509",
  year="2006",
  month="september",
  pages="213--218",
  type="conference paper"
}