Publication detail

Vytyčení prostorové polohy a vytyčovací výkresy staveb.

BUREŠ, J. ŠVÁBENSKÝ, O.

Original Title

Vytyčení prostorové polohy a vytyčovací výkresy staveb.

Czech Title

Vytyčení prostorové polohy a vytyčovací výkresy staveb.

Language

cs

Original Abstract

Predmetem príspevku je vytycení prostorové polohy stavby a podrobné vytycení v terénu, které se v terénu realizuje na podklade vytycovacích výkresu. Vytycovací výkres musí být soucástí projektové dokumentace. Obsah a náležitosti vytycovacích výkresu jsou dány príslušnými technickými predpisy a standardy.

Czech abstract

Predmetem príspevku je vytycení prostorové polohy stavby a podrobné vytycení v terénu, které se v terénu realizuje na podklade vytycovacích výkresu. Vytycovací výkres musí být soucástí projektové dokumentace. Obsah a náležitosti vytycovacích výkresu jsou dány príslušnými technickými predpisy a standardy.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT24503,
 author="Jiří {Bureš} and Otakar {Švábenský}",
 title="Vytyčení prostorové polohy a vytyčovací výkresy staveb.",
 annote="Predmetem príspevku je vytycení prostorové polohy stavby a podrobné vytycení v terénu, které se v terénu realizuje na podklade vytycovacích výkresu. Vytycovací výkres musí být soucástí projektové dokumentace. Obsah a náležitosti vytycovacích výkresu jsou dány príslušnými technickými predpisy a standardy.",
 address="Český svaz geodetů a kartografů",
 booktitle="Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS",
 chapter="24503",
 edition="1",
 institution="Český svaz geodetů a kartografů",
 year="2006",
 month="march",
 pages="26--36",
 publisher="Český svaz geodetů a kartografů",
 type="conference paper"
}