Publication detail

STUDIE CHEMICKÉ KOROZE ŽÁROMATERIÁLŮ

NEVŘIVOVÁ, L. KOVÁŘ, P. LANG, K.

Original Title

STUDIE CHEMICKÉ KOROZE ŽÁROMATERIÁLŮ

English Title

Study of alkaly corrosion resistance

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Žárovzdorné vyzdívky musí odolávat řadě korozivním vlivům a mechanickému opotřebení, které jsou intenzivnější se vzrůstající provozní teplotou v pecním agregátu. Například v cementářském průmyslu se kromě abraze výrazně projevuje i chemická koroze, která je ovlivněná technologií výroby. Žárovzdornou vyzdívku napadají nežádoucí chemické sloučeniny oxidů draselných či sodných obsažených nejen ve vstupní surovině pro výrobu, ale převážně z odpadních surovin sloužících jako alternativní paliva, která jsou používaná nejen z ekonomických, ale i ekologických důvodů, protože technologie výroby portlandského slínku umožní pojmout ve vypalované surovině řadu sloučenin nežádoucích pro životní prostředí.

English abstract

Corrosion and erosion processes, intensified by a high temperature and action time are the main cause for destructive mechanisms of refractories.

Keywords

Koroze žáromateriálů, žáromateriály pro cementářství, alkalická koroze

Key words in English

refractories, alkaly corrosion, testing methods

Authors

NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; LANG, K.

RIV year

2007

Released

2. 10. 2007

Location

Ostrava, Česká republika

ISBN

978-80-86840-37-6

Book

Sborník

Pages from

46

Pages to

52

Pages count

7

BibTex

@inproceedings{BUT23196,
  author="Lenka {Nevřivová} and Pavel {Kovář} and Karel {Lang}",
  title="STUDIE CHEMICKÉ KOROZE ŽÁROMATERIÁLŮ",
  booktitle="Sborník",
  year="2007",
  pages="46--52",
  address="Ostrava, Česká republika",
  isbn="978-80-86840-37-6"
}