Publication detail

Definice základních pravidel užívání dešťových vod v intravilánu

HLUŠTÍK, P.

Original Title

Definice základních pravidel užívání dešťových vod v intravilánu

English Title

Concept definition articles use storm water

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

V antropogenně nezměněné krajině se 99% dešťové vody vsákne, je pohlceno rostlinami, nebo se vypaří. S výstavbou sídel a komunikací pro stále rostoucí populaci, s lesnickými, zemědělskými a jinými zásahy do krajiny se změnil přirozený hydrologický cyklus. Značná část plochy území je tvořena zpevněnými povrchy (silnice, chodníky, zástavba), ty brání průsakům vody zpět do půdy a tím doplňování zásob podzemní vody. Místo toho většina dešťové vody odtéká stokou do nejbližšího recipientu. Tato voda smývá ze zpevněných ploch nečistoty a proto vykazuje poměrně velké znečištění. Objem povrchového odtoku z tohoto území je mnohem větší než objem povrchového odtoku z nezpevněných ploch. Tyto skutečnosti mohou být příčinou mnoha problémů jako např. záplavy, eroze, znečištění vod, snižování hladiny podzemní vody. Základní rozhodnutí o využití nebo zachycení dešťových vod v oblasti by mělo vycházet z místních podmínek pro odvádění dešťových vod do veřejné kanalizace. Dalším kritériem by měl být poměr mezi možným využitím dešťové vody v objektu a nepravidelností dešťových srážek. Roli při návrhu zachycování a využití dešťové vody může hrát také nedostatek pitné vody v řešené lokalitě nebo cena vody.

English abstract

The primary decision of stormwater reuse or catchment in the region should come from the local conditions of stormwater disposal to the public sewerage. The next criterion should be the rate between possible stormwater reuse in the building and irregularity of precipitation. The lack or price of fresh water can play the role in stormwater reuse or catchment design.

Key words in English

storm water quality , urban area, water treatment

Authors

HLUŠTÍK, P.

RIV year

2007

Released

8. 3. 2007

Publisher

Ardec, s.r.o.

Location

Brno

ISBN

80-86020-52-5

Book

Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích

Pages from

79

Pages to

86

Pages count

8

BibTex

@inproceedings{BUT23191,
  author="Petr {Hluštík}",
  title="Definice základních pravidel užívání dešťových vod v intravilánu",
  booktitle="Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích",
  year="2007",
  pages="79--86",
  publisher="Ardec, s.r.o.",
  address="Brno",
  isbn="80-86020-52-5"
}