Publication detail

Odolnost zatvrdlé sádry proti krystalizaci solí.

ROVNANÍKOVÁ, P. HŮLKA, J. BAYER, P.

Original Title

Odolnost zatvrdlé sádry proti krystalizaci solí.

Czech Title

Odolnost zatvrdlé sádry proti krystalizaci solí.

Language

cs

Original Abstract

V příspěvku jsou presentovány výsledky odolnosti zatvrdlé sádry bez přísad a sádry modifikované plastifikátorem a hydrofobizátorem proti krystalizaci solí - NaCl, NH4Cl, MgCl2, Na2SO4 a NaNO3. Zkouška byla prováděna opakovaným máčením zkušebních těles v roztocích solí a následným vysušováním. Po 10 cyklech byla na tělesech stanovena pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku. Výsledky byly porovnány s výsledky referenčních těles, které nebyly podrobeny krystalizačním cyklům.

Czech abstract

V příspěvku jsou presentovány výsledky odolnosti zatvrdlé sádry bez přísad a sádry modifikované plastifikátorem a hydrofobizátorem proti krystalizaci solí - NaCl, NH4Cl, MgCl2, Na2SO4 a NaNO3. Zkouška byla prováděna opakovaným máčením zkušebních těles v roztocích solí a následným vysušováním. Po 10 cyklech byla na tělesech stanovena pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku. Výsledky byly porovnány s výsledky referenčních těles, které nebyly podrobeny krystalizačním cyklům.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT20463,
 author="Pavla {Rovnaníková} and Jakub {Hůlka} and Patrik {Bayer}",
 title="Odolnost zatvrdlé sádry proti krystalizaci solí.",
 annote="V příspěvku jsou presentovány výsledky odolnosti zatvrdlé sádry bez přísad a sádry modifikované plastifikátorem a hydrofobizátorem proti krystalizaci solí - NaCl, NH4Cl, MgCl2, Na2SO4 a NaNO3. Zkouška byla prováděna opakovaným máčením zkušebních těles v roztocích solí a následným vysušováním. Po 10 cyklech byla na tělesech stanovena pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku. Výsledky byly porovnány s výsledky referenčních těles, které nebyly podrobeny krystalizačním cyklům.",
 address="VÚSH a.s.",
 booktitle="Ekologie a nové stavební hmoty",
 chapter="20463",
 institution="VÚSH a.s.",
 year="2005",
 month="may",
 pages="261--264",
 publisher="VÚSH a.s.",
 type="conference paper"
}