Publication detail

Vliv zvýšené teploty na vlastnosti sádry.

ROVNANÍKOVÁ, P. BAYER, P. KRMÍČKOVÁ, N.

Original Title

Vliv zvýšené teploty na vlastnosti sádry.

Czech Title

Vliv zvýšené teploty na vlastnosti sádry.

Language

cs

Original Abstract

V článku je popsán vliv zvýšené teploty na vlastnosti zatvrdlé energosádry. K hodnocení teplotního vlivu byly použity výsledky termické analýzy, které byly změřeny u vzorků, zahřívaných do konstantní hmotnosti při teplotách 40, 60, 80 a 100 st. Cels.. Křivky TG ukázaly, že rozkladný proces začíná až nad teplotou 60 st. Cels. Tepelně namáhané vzorky byly zkoumány z hlediska pevností a mikrostruktury.

Czech abstract

V článku je popsán vliv zvýšené teploty na vlastnosti zatvrdlé energosádry. K hodnocení teplotního vlivu byly použity výsledky termické analýzy, které byly změřeny u vzorků, zahřívaných do konstantní hmotnosti při teplotách 40, 60, 80 a 100 st. Cels.. Křivky TG ukázaly, že rozkladný proces začíná až nad teplotou 60 st. Cels. Tepelně namáhané vzorky byly zkoumány z hlediska pevností a mikrostruktury.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT20460,
 author="Pavla {Rovnaníková} and Patrik {Bayer} and Naděžda {Krmíčková}",
 title="Vliv zvýšené teploty na vlastnosti sádry.",
 annote="V článku je popsán vliv zvýšené teploty na vlastnosti zatvrdlé energosádry. K hodnocení teplotního vlivu byly použity výsledky termické analýzy, které byly změřeny u vzorků, zahřívaných do konstantní hmotnosti při teplotách 40, 60, 80 a 100 st. Cels.. Křivky TG ukázaly, že rozkladný proces začíná až nad teplotou 60 st. Cels. Tepelně namáhané vzorky byly zkoumány z hlediska pevností a mikrostruktury.

",
 address="VUT Brno",
 booktitle="Sádra 2005",
 chapter="20460",
 institution="VUT Brno",
 year="2005",
 month="november",
 pages="39--43",
 publisher="VUT Brno",
 type="conference paper"
}