Publication detail

SUROVINY A ŽÁROMATERIÁLY NA BÁZI SIO2

NEVŘIVOVÁ, L. LANG, K.

Original Title

SUROVINY A ŽÁROMATERIÁLY NA BÁZI SIO2

English Title

RAW MATERIALS AND REFRACTORIES ON BASIS OF SIO2

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Nejrozšířenějším oxidem v přírodě je SiO2 (výskyt v přírodě představuje cca 55 %), proto je také jen logické, že je často využíván v technické praxi - v žáromateriálech. Soustava SiO2 je v oblasti žárovzdorné výroby velmi známá a využívána od dob, kdy je známé zpracování kovů. Práce se zabývá popisem jednotlivých druhů surovin a žáromateriálů s vysokým obsahem SiO2, zabývá se jejich popisem a charakteristikami a především použitím v praxi. Úspěšné a efektivní použití žárovzdorných výrobků na bázi SiO2 je především v chování při vysokých teplotách. Přestože má SiO2 z technických oxidů nejnižší bod tání (1726 C) existuje celá řada specifických důvodů proč jsou tyto výrobky trvale používány.

English abstract

The most widely distributed oxide in the nature is SiO2 (its occurrence in the nature represents circa 55%) therefore it is logical that it is very often used in a technical practice - in refractories. The SiO2 system is very well known at the field of refractory production and it is used since the metal processing has become known. The paper deals with the description of individual kinds of raw materials and refractories with a high content of SiO2, their characteristics, and especially with their utilization in practice. Successful and effective usage of refractory products on basis of SiO2 is particularly in their behaviour under high temperatures. Though SiO2 has the lowest melting point from all technical oxides (1726 stupňů), there exists a large scale of specific reasons for these products to be permanently used.

Key words in English

silica

Authors

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.

RIV year

2006

Released

24. 4. 2006

Publisher

Technická univerzita v Košicích

Location

Štrbské Pleso

ISBN

80-8073-511-5

Book

sborník

Pages from

95

Pages to

100

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT19413,
  author="Lenka {Nevřivová} and Karel {Lang}",
  title="SUROVINY A ŽÁROMATERIÁLY NA BÁZI SIO2",
  booktitle="sborník",
  year="2006",
  pages="95--100",
  publisher="Technická univerzita v Košicích",
  address="Štrbské Pleso",
  isbn="80-8073-511-5"
}