Publication detail

Monitoring rozpuštěného sulfanu v odpadní vodě

RACLAVSKÝ, J. VAVŘINA, V.

Original Title

Monitoring rozpuštěného sulfanu v odpadní vodě

English Title

Monitoring of dissolved sulphate in wastewater

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

V článku se dozvíte, proč některé úseky stokové sítě nepříjemně zapáchají a proč dochází k degradaci vnitřního povrchu betonových a železobetonových kanalizačních prvků. Příčinou může být sulfan.

English abstract

In the article you will learn why some sections of the sewer network smell unpleasant and why the internal surface of concrete and reinforced concrete sewer elements is degrading. Sulphate may be the cause.

Keywords

stoková síť; kanalizační prvky; sulfan

Key words in English

sewer network; sewer elements; sulfan

Authors

RACLAVSKÝ, J.; VAVŘINA, V.

Released

30. 4. 2024

Publisher

SOVAK, ČR

Location

Praha

ISBN

1210-3039

Periodical

SOVAK

Year of study

33

Number

4

State

Czech Republic

Pages from

23

Pages to

25

Pages count

3

URL

BibTex

@article{BUT188544,
  author="Jaroslav {Raclavský} and Václav {Vavřina}",
  title="Monitoring rozpuštěného sulfanu v odpadní vodě",
  journal="SOVAK",
  year="2024",
  volume="33",
  number="4",
  pages="23--25",
  issn="1210-3039",
  url="https://www.archiv.sovak.cz/cs/casopis/cislo-42024-casopisu-sovak"
}