Patent detail

Epoxidový sanační systém obsahující druhotné suroviny použitelný pro pitnou vodu – ECOLOGY PLUS

HODUL, J. DROCHYTKA, R. HODNÁ, J. SEIDLOVÁ, M.

Patent type

Utility model

Abstract

Epoxidový sanační systém obsahující druhotné suroviny použitelný pro pitnou vodu podle technického řešení je polymerní hmotou na epoxidové bázi s plnivy na bázi druhotných surovin. Epoxidový sanační systém je vhodný zejména pro sanaci vodovodních řádů, kde musí být splněna nezávadnost pro pitnou vodu. Při dlouhodobém kontaktu epoxidového sanačního systému s pitnou vodou nedochází k nadlimitní extrakci sledovaných látek. Využívá odpadní materiály, čímž je navíc šetrný k životnímu prostředí, a snižuje se finanční náročnost výroby sanačních systémů vytvrzovaných na místě. Jedná se o polymerní matrici, jíž se sytí výstelka ve formě rukávců, které jsou následně zatahovány do sanovaného potrubí a vytvrzovány. Polymerní hmota podle technického řešení obsahuje složku A, složku B a plnivo. Složky A a B tvoří dvousložkové pojivo na bázi epoxidové pryskyřice. Taková pojiva a jejich složky jsou v oboru dobře známy a jsou komerčně dostupné. Plnivo je tvořeno druhotnou surovinou, konkrétně čirým borito-křemičitým odpadním sklem a/nebo odpadním pěnovým sklem. Odpadní borito-křemičité sklo je tvrdé čiré sklo, které má vynikající chemickou i teplotní odolnost. Odpadní borito-křemičité sklo a/nebo odpadní pěnové sklo mají s výhodou velikostní frakci pod 80 µm. Plnivo je v kompozitu obsaženo v množství 17 až 22 %. Polymerní sanační systém je rychle-vytvrzující, čímž snižuje časovou prodlevu při odstavení vodovodních řadů. Dále je vysoce odolný vůči mechanickému zatížení, chemickému namáhání, vykazuje krátkodobou teplotní odolnost až do +80 °C a splňuje hygienický atest pro pitnou vodu. Samotná hmota dále vykazuje výbornou adhezi na betonový a kovový podklad, dobrou penetrační schopnost do výstelky, požadovanou viskozitu, minimální zápach a rychlou polymeraci při zvýšené teplotě a vhodné technologii (horká pára, horká voda).

Keywords

sanační systém; epoxidová pryskyřice; druhotné suroviny; plnivo; sycení výstelky

Patent number

37513

Date of application

1. 11. 2023

Date of registration

28. 11. 2023

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří IN-CHEMIE Technology s.r.o., Olomouc, Hodolany

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor requires a license fee for the result