Publication detail

Potenciál hygienizace čistírenských kalů pomocí vápna pro menší zdroje znečištění

CHORAZY, T. NOVOTNÝ, M. PLOTĚNÝ, K. TOBIÁŠ, J. HLAVÍNEK, P. RAČEK, J. MACSEK, T.

Original Title

Potenciál hygienizace čistírenských kalů pomocí vápna pro menší zdroje znečištění

English Title

The potential of lime-based sanitation of sewage sludge for minor pollution sources

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

Hygienizace čistírenských kalů je základním legislativním předpokladem pro jejich další možné využití v zemědělství ve smyslu jejich přímé aplikace (tj. pouze hygienizované čistírenské kaly bez dalších příměsí apod.). Přímé použití čistírenských kalů je však možné pouze v režimu odpadů a znamená řadu registračních a dalších povinností jak pro producenty/dodavatele čistírenských kalů, tak pro zemědělský podnik. Předmětem testování byla technologie úpravy čistírenských kalů vápněním kalů.

English abstract

Sanitation of sewage sludge is a basic legislative prerequisite for its further possible use in agriculture in the sense of its direct application (i.e. only sanitized sewage sludge without other admixtures, etc.). However, the direct application of sewage sludge is only possible under the waste regime and entails a number of registration and other obligations for both the producers/suppliers of sewage sludge and the agricultural enterprise. The subject of testing was the technology of treatment of sewage sludge by sludge liming.

Keywords

Hygienizace, čistírenský kal; vápno

Key words in English

Hygienization; sewage sludge; lime

Authors

CHORAZY, T.; NOVOTNÝ, M.; PLOTĚNÝ, K.; TOBIÁŠ, J.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.

Released

5. 10. 2023

Publisher

Ardec s.r.o.

Location

Velké Bílovice

Pages from

145

Pages to

150

Pages count

263

BibTex

@inproceedings{BUT184898,
  author="Tomáš {Chorazy} and Michal {Novotný} and Karel {Plotěný} and Jakub {Tobiáš} and Petr {Hlavínek} and Jakub {Raček} and Tomáš {Macsek}",
  title="Potenciál hygienizace čistírenských kalů pomocí vápna pro menší zdroje znečištění",
  year="2023",
  pages="145--150",
  publisher="Ardec s.r.o.",
  address="Velké Bílovice"
}