Publication detail

Technologie úpravy vody v kontextu s novými požadavky na jakost pitné vody

KUČERA, T. BIELA, R. ZELINOVÁ, K. MEČÍŘ, F.

Original Title

Technologie úpravy vody v kontextu s novými požadavky na jakost pitné vody

English Title

Water treatment technology in the context of new requirements for drinking water quality

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

V souvislosti s vydáním nové evropské směrnice pro pitnou vodu v prosinci 2020 jsou zavedeny některé nové ukazatele jakosti pitné vody, například látky typu PFAS, patřící do kategorie mikropolutanty. Nové požadavky vycházející z evropské směrnice budou muset být zavedeny do české legislativy a po uplynutí přechodného období rovněž uplatňovány v praxi.

English abstract

In connection with the publication of the new European directive for drinking water in December 2020, some new indicators of drinking water quality are introduced, for example substances of the PFAS type, belonging to the category of micropollutants. The new requirements based on the European directive will have to be introduced into the Czech legislation and also applied in practice after the transition period.

Keywords

pitná voda; technologie; jakost

Key words in English

drinking water; technology; quality

Authors

KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELINOVÁ, K.; MEČÍŘ, F.

Released

30. 8. 2023

Publisher

SOVAK ČR

Location

Praha

ISBN

1210-3039

Periodical

SOVAK

Year of study

32

Number

7-8

State

Czech Republic

Pages from

12

Pages to

15

Pages count

4

URL

BibTex

@article{BUT184803,
  author="Tomáš {Kučera} and Renata {Biela} and Kristína {Zelinová} and Filip {Mečíř}",
  title="Technologie úpravy vody v kontextu s novými požadavky na jakost pitné vody",
  journal="SOVAK",
  year="2023",
  volume="32",
  number="7-8",
  pages="12--15",
  issn="1210-3039",
  url="https://www.sovak.cz/cs/casopis/cislo-7-82023-casopisu-sovak"
}