Publication detail

Využití demoličního odpadu a pyrolyzovaného čistírenského kalu v substrátu hybridní zelené střechy

PETREJE, M. SNĚHOTA, M. CHORAZY, T. RYBOVÁ, B. HEČKOVÁ, P. NOVOTNÝ, M.

Original Title

Využití demoličního odpadu a pyrolyzovaného čistírenského kalu v substrátu hybridní zelené střechy

English Title

Utilisation of demolition waste and pyrolysed sewage sludge in a hybrid green roof substrate

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

V substrátech zelených střech se dnes využívají převážně v přírodě těžené materiály a na výrobu energeticky náročné expandované jíly. Recyklovaná stavební suť s převážným zastoupením drcených cihel a pyrolyzovaný čistírenský kal jsou materiály, které se potenciálně hodí pro jejich náhradu. Z hlediska ochlazování prostředí a zlepšování mikroklimatu fungují zelené střechy nejlépe v případě, že disponují dostatečným množstvím vody, kterou mohou evapotranspirovat. Závlaha pitnou vodou je ovšem neekonomická a dešťová voda nepředstavuje stabilní zdroj. Odpadní šedá voda přečištěná umělým mokřadem se nabízí jako stabilní zdroj. Propojením se zelenou střechou představuje funkční hybridní systém.

English abstract

Today, green roof substrates mainly use naturally mined materials and energy-intensive expanded clays for production. Recycled construction debris with a predominance of crushed bricks and pyrolysed sewage sludge are materials that are potentially suitable for replacement. In terms of cooling the environment and improving the microclimate, green roofs work best if they have sufficient water to evapotranspire. However, irrigation with potable water is uneconomical and rainwater is not a stable source. Waste grey water purified by an artificial wetland offers a stable source. By linking it to the green roof, it represents a functional hybrid system.

Keywords

Čistírenský kal; karbochar; stavební recyklát; šedá voda; umělý mokřad; zelená střecha

Key words in English

Sewage sludge; carbochar; construction recyclate; grey water; artificial wetland; green roof

Authors

PETREJE, M.; SNĚHOTA, M.; CHORAZY, T.; RYBOVÁ, B.; HEČKOVÁ, P.; NOVOTNÝ, M.

Released

20. 9. 2023

Publisher

Asociace pro vodu ČR z.s.

Location

Litomyšl

ISBN

978-80-908629-3-7

Book

Sborník příspěvků 15. bienální konference CzWA 2023

Pages from

421

Pages to

426

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT184729,
  author="Marek {Petreje} and Michal {Sněhota} and Tomáš {Chorazy} and Barbora {Rybová} and Petra {Hečková} and Michal {Novotný}",
  title="Využití demoličního odpadu a pyrolyzovaného čistírenského kalu v substrátu hybridní zelené střechy",
  booktitle="Sborník příspěvků 15. bienální konference CzWA 2023",
  year="2023",
  pages="421--426",
  publisher="Asociace pro vodu ČR z.s.",
  address="Litomyšl",
  isbn="978-80-908629-3-7"
}