Publication detail

Nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaném území

HLAVÍNEK, P. HLUŠTÍK, P. KUBÍK, J. POLÁŠKOVÁ, K. PRAX, P. SKLENÁROVÁ, T.

Original Title

Nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaném území

English Title

Storm water disposal in urban area

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Srážková voda se dnes z většiny zastavěných nebo jinak povrchově uzavřených oblastí nedostane přirozenou cestou zpět do přírodního koloběhu vody. To může zapříčinit pozvolné dlouhodobé změny půdní struktury a vodních režimů, které vedou k zmenšení přirozené místní obnovy spodních vod a mají dopad na chemické a biologické poměry

English abstract

Storm water disposal in urban area

Key words in English

storm water, urban area

Authors

HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; KUBÍK, J.; POLÁŠKOVÁ, K.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T.

RIV year

2006

Released

9. 3. 2006

Publisher

Ardec, s.r.o.

ISBN

80-86020-49-5

Book

Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích

Pages from

83

Pages to

90

Pages count

8

BibTex

@inproceedings{BUT18449,
  author="Petr {Hlavínek} and Petr {Hluštík} and Jiří {Kubík} and Klára {Polášková} and Petr {Prax} and Tatiana {Mifková}",
  title="Nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaném území",
  booktitle="Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích",
  year="2006",
  pages="83--90",
  publisher="Ardec, s.r.o.",
  isbn="80-86020-49-5"
}