Product detail

3D přípravek vyrobený technologií RPT určený k vedení rohože či tkaniny pro uzavřený profil SQ50x50x5

VESPALEC, A. HURNÍK, J. SLAVÍČEK, J. KRČMA, M. KOUTNÝ, D. SIMON, P. BARTÁK, L. KREJČÍ, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

3D naváděcí přípravek je konstrukční prvek, který slouží k efektivnímu vedení rohože nebo tkaniny z plochého stavu do stočené podoby odpovídající uzavřenému čtvercovému tvaru. Natvarovaná rohož následně vstupuje společně s výztužnými vlákny rowingů a tekutou pryskyřicí do pultruzní pece, kde dochází k vytvrzení profilu. Tvar přípravku zajišťuje obepnutí rohože po vnějším obvodu profilu tak, aby nedocházelo ke kontaktu s vnitřními výztužnými vlákny rowingů při kontinuální pultruzní výrobě. 3D přípravek představuje klíčovou součást výrobního procesu, zajišťující správnou geometrii a kvalitu výsledného profilu. Funkčním vzorkem je metodou SLS vyrobený 3D přípravek vedení výztuže pro výrobu profilu SQ 50x50x5. Vzorek byl použit pro výrobu prototypu V1 – profilu SQ50x50x5. Jedná se o výtisk digitálního modelu 3D přípravku, který navádí jedním přípravkem rohož ETM 450 v šířce 230 mm tak, aby těsně před vstupem do pultruzní formy obepnula podélné výztuže (rovingy) po celém rozsahu povrchu 360° s přeložením 20-30 mm. Tvar naváděče přeložení eliminuje tupé spojení konců rohože v průřezu, ale naopak vede jednu výztuž nad druhou než je spustí na povrch rowingů.

Keywords

Pultruze, GFRP profil, SLS, 3D tisk, aditivní výroba

Create date

30. 5. 2023

Location

GDP KORAL, s.r.o. Za mlýnem 5 666 01 Tišnov

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www