Publication detail

Projekt pro řešení recyklace vody a odpadů je úspěšný

CHORAZY, T. NOVOTNÝ, M. MACSEK, T. HLAVÍNEK, P. RAČEK, J. SNĚHOTA, M. PETREJE, M. RYBOVÁ, B.

Original Title

Projekt pro řešení recyklace vody a odpadů je úspěšný

English Title

The project for water and waste recycling solutions is a success

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

V Centru AdMaS při Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (VUT) bylo loni ukončeno řešení projektu REVOZIM (akronym dílčího projektuk Recyklace vody a odpadů v rámci zelené infrastruktury měst). Projekt by měl pomoci s technickým řešením a stretegiemi v oblasti nakládání s vodami a odpady s obsahem organiky. Tato oblast je pro menší města a obce do 10 tisíc obyvatel více náročná než v příapdě velkých měst, neboť mají omezené lidské a finanční zdroje pro tvorbu vlastních koncepcí. Otvírá se tak prostor pro zapojení výzkumných institucí.

English abstract

In the AdMaS Center at the Faculty of Civil Engineering of the Brno University of Technology (VUT), the REVOZIM project (acronym for the sub-project Water and waste recycling within the green infrastructure of cities) was completed last year. The project should help with technical solutions and strategies in the field of water and organic waste management. This area is more demanding for smaller towns and villages with up to 10,000 inhabitants than in the case of large cities, as they have limited human and financial resources for creating their own concepts. This opens up space for the involvement of research institutions.

Keywords

města a obce, materiálové a energetické využití čistírenského kalu, substráty pro zelené střechy, biouhel

Key words in English

cities and municipalities, material and energy use of sewage sludge, substrates for green roofs, biochar

Authors

CHORAZY, T.; NOVOTNÝ, M.; MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; SNĚHOTA, M.; PETREJE, M.; RYBOVÁ, B.

Released

21. 4. 2023

Publisher

Profi Press s.r.o.

Location

Jana Masaryka 2559/56b, 120 00 Praha 2

ISBN

1803-0394

Periodical

Energie-21

Year of study

2023

Number

2

State

Czech Republic

Pages from

38

Pages to

39

Pages count

54

URL

BibTex

@article{BUT183411,
  author="Tomáš {Chorazy} and Michal {Novotný} and Tomáš {Macsek} and Petr {Hlavínek} and Jakub {Raček} and Michal {Sněhota} and Marek {Petreje} and Barbora {Rybová}",
  title="Projekt pro řešení recyklace vody a odpadů je úspěšný",
  journal="Energie-21",
  year="2023",
  volume="2023",
  number="2",
  pages="38--39",
  issn="1803-0394",
  url="https://energie21.cz/vydana-cisla/"
}