Publication detail

Doporučení a opatření pro efektivní nakládání s vodami v municipalitách do 10. tis. obyvatel

CHORAZY, T. NOVOTNÝ, M. HLAVÍNEK, P. MACSEK, T. RAČEK, J. PETREJE, M. SNĚHOTA, M. RYBOVÁ, B.

Original Title

Doporučení a opatření pro efektivní nakládání s vodami v municipalitách do 10. tis. obyvatel

English Title

Recommendations and measures for effective water management in municipalities up to 10,000 resident

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

Jedná se dokument, který shrnuje část výsledků projektu REVOZIM formou rámcové metodiky, resp. souboru doporučení a opatření pro hospodařením s vodami v principech konceptů Smart City a využití materiálové transformace vybraných organických odpadů v rámci zelené infrastruktury menších municipalit v České republice do 10. tis. obyvatel. Doporučení vycházejí z realizovaných dílčích případových studií, testování a modelování, které byly všechny řešeny na pilotní lokalitě města Třešť.

English abstract

The presented document summarizes part of the results of the project "Recycling and water and waste within the green infrastructure of cities, acronym: REVOZIM in the form of a framework methodology / a set of recommendations and measures for water management in the principles of Smart City concepts and the use of material transformation of selected organic waste within the framework of green infrastructure of smaller municipalities in the Czech Republic with a population of up to 10,000.The recommendations are based on implemented partial case studies, testing and modeling, which were all solved at the pilot location of the city of Třešť.

Keywords

municipality do 10. tis. obyvatel, hospodaření s dešťovými vodami, čištění a využití šedých vod, odstraňování pesticidů AOP procesy, digitalizace stokové sítě, zelené střechy, inovativní substráty zelených střech z recyklovaných materiálů

Key words in English

municipalities up to 10,000 population, rainwater management, treatment and use of greywater, removal of pesticides via AOP processes, digitization of the sewage network, green roofs, innovative substrates of green roofs from recycled materials

Authors

CHORAZY, T.; NOVOTNÝ, M.; HLAVÍNEK, P.; MACSEK, T.; RAČEK, J.; PETREJE, M.; SNĚHOTA, M.; RYBOVÁ, B.

Released

31. 12. 2022

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

254

Pages count

254

BibTex

@techreport{BUT183203,
  author="Tomáš {Chorazy} and Michal {Novotný} and Petr {Hlavínek} and Tomáš {Macsek} and Jakub {Raček} and Marek {Petreje} and Michal {Sněhota} and Barbora {Rybová}",
  title="Doporučení a opatření pro efektivní nakládání s vodami v municipalitách do 10. tis. obyvatel",
  year="2022",
  address="Brno",
  pages="1--254"
}