Publication detail

Představení projektu "Validační testování pokročilých oxidačních procesů za účelem odstranění léčiv z odtoku ČOV"

MACSEK, T. HLAVÍNEK, P. KOSÍK, O. CHORAZY, T.

Original Title

Představení projektu "Validační testování pokročilých oxidačních procesů za účelem odstranění léčiv z odtoku ČOV"

English Title

Presentation of the project "Validation testing of advanced oxidation processes to remove pharmaceuticals from the WWTP effluent"

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

Článek přezentuje probíhající projekt "Validační testování pokročilých oxidačních procesů za účelem odstranění léčiv z odtoku ČOV", který je financován z projektu Call-3B "Trondheim" Státním fondem životního prostředí ČR. Tento projekt je zaměřen na odstranění léčiv z odtoku čistíren odpadních vod pomocí pokročilé oxidace na bázi ozonizace.

English abstract

The article presents ongoing project "Validation testing of advanced oxidation processes to remove pharmaceuticals from WWTP effluent" which is funded from the project Call-3B "Trondheim" by State Enviromental Fund of the Czech republic. This project is aimed on pharmaceuticals removal by ozonation from the wastewater treatment plants effluent.

Keywords

pokročilá oxidace, ozonizace, umělé mokřady, biofiltr, aktivní uhlí, odstraňování léčiv, management ekotoxicity

Key words in English

advanced oxidation, ozonation, artificial wetlands, biofilter, activated carbon, drug removal, ecotoxicity management

Authors

MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P.; KOSÍK, O.; CHORAZY, T.

Released

6. 10. 2022

Publisher

ARDEC s.r.o.

Location

Brno

ISBN

978-80-86020-94-5

Book

Městské vody 2022

Edition number

první

Pages from

220

Pages to

222

Pages count

3

URL

BibTex

@inproceedings{BUT181510,
  author="Tomáš {Macsek} and Petr {Hlavínek} and Ondřej {Kosík} and Tomáš {Chorazy}",
  title="Představení projektu {"}Validační testování pokročilých oxidačních procesů za účelem odstranění léčiv z odtoku ČOV{"}",
  booktitle="Městské vody 2022",
  year="2022",
  number="první",
  pages="220--222",
  publisher="ARDEC s.r.o.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86020-94-5",
  url="http://www.ardec.cz/download/Sbornik_MV2022_web.pdf"
}