Publication detail

Vplyv modifikácie lepidla na trvanlivosť lepeného spoja bukového dreva

LACIKOVÁ, P. VANĚREK, J.

Original Title

Vplyv modifikácie lepidla na trvanlivosť lepeného spoja bukového dreva

English Title

Influence of adhesive modification on the durability of glued joints of beech wood

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Slovak

Original Abstract

Tento článok sa zaoberá procesom modifikácie jednozložkového polyuretánového lepidla za použitia výstužného plniva. Použité množstvo vybraných plnív bolo optimalizované na základe spracovateľnosti a rešerší vedeckých článkov zaoberajúcich sa plnením lepidiel. Cieľom bolo zhodnotiť vplyv modifikácie lepidla prostredníctvom stanovenia šmykovej pevnosti preplátavaných spojov bukového dreva. Pevnosť v šmyku lepeného spoja bola stanovená podľa normy ČSN EN 302-1. Efekt modifikácie bol viditeľný po hydrotermálnom a vlhkostnom namáhaní spoja. Zistilo sa, že šmyková pevnosť lepeného spoja je vyššia u dreva lepeného jednozložkovým polyuretánom plneným čadičovými vláknami v množstve 3 %. Vplyv plniva bol posúdený i na základe miery kohézneho porušenia dreva, vizuálne stanoveného po skúške pevnosti.

English abstract

This article deals with the process of modifying a one-component polyurethane adhesive using a reinforcing filler. Based on workability and research of scientific articles about the filling of adhesives, the amount of fillers was optimized. This research aimed to evaluate the influence of modification by determining the shear strength of lap joints of beech wood. The shear strength of the glued joint was determined according to the ČSN EN 302-1 standard. The effect of the modification was visible after hydrothermal and moisture stressing of the joint. It was found that the shear strength of the glued joint is higher for wood glued with filled one-component polyurethane in the amount of 3% basalt fibers. Based on the rate of cohesive failure of the wood the effect of the fillers was assessed.

Keywords

Drevo, jednozložkové polyuretánové lepidlo, plnivá

Key words in English

Wood, one-component polyurethane adhesive, fillers

Authors

LACIKOVÁ, P.; VANĚREK, J.

Released

26. 1. 2023

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Location

Brno

ISBN

978-80-86433-80-6

Book

Juniorstav 2023 - sborník příspěvků

Pages from

209

Pages to

214

Pages count

6

URL

BibTex

@inproceedings{BUT181478,
  author="Petra {Laciková} and Jan {Vaněrek}",
  title="Vplyv modifikácie lepidla na trvanlivosť lepeného spoja bukového dreva",
  booktitle="Juniorstav 2023 - sborník příspěvků",
  year="2023",
  pages="209--214",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86433-80-6",
  url="https://juniorstav.fce.vutbr.cz/wp-content/uploads/sites/22/files/Sbornik_Juniorstav_2023.pdf"
}