Product detail

Nástroj pro výpočet nastavení přetokových ochran v mřížové síti

ORSÁGOVÁ, J. TOPOLÁNEK, D. JURÁK, V. KRČÁL, V.

Product type

software

Abstract

Software je navržen pro optimalizaci nastavení přetokových ochran v silně zauzlených sítích. Při vzniku poruchy v zauzlené síti je porucha vždy napájena z více stran a pro její odstranění je nutné ji v krátkém čase odpojit od zdroje, tedy přerušit všechny cesty možného napájení. U poruch vzniklých v sítích 22kV napájejících mřížovou síť NN se cesta poruchového proudu uzavírá i přes propojenou mřížovou síť a dochází tak ke zpětnému toku energie ze sítě NN do poruchy v síti VN. Cestou tohoto zpětného proudu je pak část mřížové sítě a distribuční transformátory 22/0,4 kV spojující napájecí síť 22 kV a mřížovou síť NN. Účelem přetokových ochran je zpětnému toku energie do poruchy zabránit a při působení nadproudové ochrany ve vývodu z napájecí rozvodny 22 kV umožnit odpojení poruchy od zdroje.

Keywords

mřížové sítě, elektrické ochrany, distribuční soustavy

Create date

19. 12. 2022

Location

UEEN

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Documents